Insegling

När ni anländer, tänk på följande:

  • Djup i hamnen är 2,20 meter
  • Hamnavgift erlägges i betalautomaten eller i GoMarinas app (www.gomarina.com). Avgift skall erläggas senast 30 minuter efter ankomst.
  • Båtar ska förtöjas med utlagt ankare och stäv eller akter mot kajen.
  • Plats i hamnen kan ej reserveras.
  • Grillning är ej tillåtet på kajer och broar. Grillplatser finns på grönområdet norr om hamnen.

 
 
 
 
©Kyrkbackens Hamn AB 2007