Kyrkbackens Hamnmuseum

Bilderna till höger är från 1900talets början - Från fattighjon till skepparvillor: Hamnmuseet beskriver fiske, sjöfart, människor, krig och religionens inverkan; vad havet gav och tog och mycket mer. Foto, detaljer och bildspel.

Hamnmuseet är tillfälligt stängt.
Kort historiebeskrivning av Kyrkbackens hamn

1846
300-årsminnet av Tycho Brahe, landstigning vid stranden till Kyrkbacken.

1861 Kyrkbackens fiskare startar en skola.

1880 Kyrkbackens Hamnanläggning AB börjar fungera.

1889 Tre fiskare som utfört muddringsarbete går i strejk. Hamnstyrelsen svarar med livstids utestängande från arbete på hamnen.

1902 En fruktansvärd storm annandag jul vållar svåra skador på hamnen.

1905 Kyrkbackens Hamn ansöker om statsbidrag för förstärkning och förbättring av hamnen.

1907 Hamnen låter bygga ett tullhus.

1942 Hamnbassäng för fiskebåtar byggs.

1960 Ett större renoveringsarbete av södra bron förverkligas.

1996 Kyrkbackens Hamn firar 150-års jubileum. Utställningen "Kyrkbacken och dess historia" invigs av skådespelaren Sven Wolter.

©Kyrkbackens Hamn AB 2007