INFORMATION ANGÅENDE BOLAGSSTÄMMAN

Då det under rådande omständigheter inte är möjligt att samla ett större antal personer kommer genomförandet av bolagsstämman i Kyrkbackens hamn AB att senareläggas. Mer information kommer då tidpunkten för stämman fastslagits. 

 

 


INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I KYRKBACKENS HAMN AB

Aktieägare som önskar information om bolagsstämma m.m. via e-post, uppmanas meddela sin adress till info@kyrkbacken.se 

 

 


VALBEREDNING

De aktieägare som vid vakanser är intresserade av att deltaga i styrelsen, eller känner någon som ni vill föreslå, uppmanas kontakta någon i valberedningen. Maria Hermansson, 0768-721213, maria.bealid@gmail.com