INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I KYRKBACKENS HAMN AB

Aktieägare som önskar information om bolagsstämma m.m. via e-post, uppmanas meddela sin adress till info@kyrkbacken.se 

 

 


VALBEREDNING

De aktieägare som vid vakanser är intresserade av att deltaga i styrelsen, eller känner någon som ni vill föreslå, uppmanas kontakta någon i valberedningen. Maria Hermansson, 0768-721213, maria.bealid@gmail.com